DIVIZE VÝSTAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (VODOVODY, KANALIZACE, PLYNOVODY)

Co vám můžeme poskytnout?Velmi dobré materiálně technické zázemí a dostatek kvalifikovaných pracovníků umožňuje naší společnosti provádět komplexní výstavbu inženýrských sítí, včetně zádlažeb a živičných povrchů.

Kompletní služby zahrnují :

  • inženýrskou činnost včetně veřejně – právního projednání
  • veškeré zemní prace spojené s výstavbou inženýrských sítí
  • pokládku a montáž středotlakých a nízkotlakých plynovodů
  • pokládku a montáž vodovodních řádů včetně obslužných objektů
  • provádění kanalyzačních řádů gravitačních a výtlačných
  • čistírny odpadních vod a čerpací stanice
  • realizaci říčních a mostních přechodů
  • realizaci překládek inženýrských sítí
  • vyhotovení geodetického zaměření
  • provádění zádlažeb a živičných povrchů ( parkovací plochy, chodníky, komunikace )