DIVIZE TELEKOMUNIKACÍ –
kabelové trasy a sítě

Co vám můžeme poskytnout?

 • máme dlouholeté zkušenosti v oblasti výstavby investičních akcí formou na “klíč”
 • zrealizovali jsme více než 8500 km dálkových i místních kabelových tras a sítí
 • realizujeme komplexní výstavbu:
  • transitních a dálkových telekomunikačních sítí
  • místních a přístupových sítí
  • televizních a kabelových rozvodů
  • sdělovacích kabelů
  • metropolitních sítí
  • sdělovacích a zabezpečovacích drážních kabelů
 • provádíme z pověření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vytýčení sítí této společnosti ve Zlínském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji pro potřeby stavebníků

Komplexní služby zahrnují:

 • předprojektovou a projektovou přípravu
 • zpracování projektové dokumentace pro realizaci
 • pokládku a montáž optických a metalických kabelových sítí pro datové, telefonní a drážní sítě
 • pokládku a montáž kabelových televizních rozvodů
 • realizaci říčních a mostních přechodů
 • montáž vnitřních kabelových rozvodů
 • realizaci překládek optických a metalických kabelů
 • vyhotovení geodetického zaměření v systému Micro Station
 • projednání veřejnoprávních záležitostí, včetně uzavření smluv o věcném břemeni a jeho vklad do KN

Realizované kabelové trasy a sítě :Výstavba dálkových optických sítí pro Český Telecom, a.s. od r. 1992, pro východočeskou, jihočeskou, západočeskou, středočeskou, severočeskou, jihomoravskou a severomoravskou oblast.

Výstavba a rekonstrukce místních a přístupových sítí pro jednotlivé telekomunikační obvody.
Výstavba kabelové televize Zlín.