DIVIZE OPTICKÝCH MONTÁŽÍ –
montáž optických kabelů a sítí

Co vám můžeme poskytnout?

 • z důvodu zvýšení nároků na přenosové rychlosti a jejich kvalitu se nasazují digitální systémy, pro které je přenosovým médiem optické vlákno
 • optické vlákno se díky svým vynikajícím přenosovým parametrům používá nejvíce pro dálkové a místní multifunkční sítě
 • divize optických montáží je jednou z nejúspěšnějších u naší společnosti
 • za dobu své působnosti jsme získali velmi dobré jméno u mnoha investorů
 • provedli jsme komplexní montáže více než 7 000 km dálkových optických tras
 • udržujeme obchodní kontakty s řadou světových výrobců a ve spolupráci s nimi Vám můžeme dodat široký sortiment moderních technologií
 • velký důraz klademe na zdokonalování odbornosti pracovníků účastí na seminářích a školeních, které jsou ukončeny příslušnými pověřeními a certifikáty

Komplexní služby zahrnují :1) Zafukování optických kabelů a mikrokabelů

Pro zafukování používáme zařízení od firmy Plumettaz (Cable-Jety a Super-Jety) podporované výkonnými kompresory ATLAS Copco. Taktéž používáme zaplavovací zařízení HYDROKIT pro zaplavování optických kabelů do HDPE trubek.

 • do průměru 6 mm metodu zatahování OK
 • nad průměr 6 mm do 32 mm zafukování OK
 • možnost zafouknutí dvou kabelů do jedné HDPE trubky
 • tlakové a kalibrační zkoušky HDPE trubek lokalizace kalibračních a tlakových poruch

2) Projektovou přípravu

 • zpracování variantních řešení
 • posouzení jednotlivých řešení
 • ekonomický rozbor
 • výběr optimálního řešení v souladu s požadavky zákazníka
 • zpracování dokumentace pro realizaci

3) Montáž a měření optických kabelů a mikrokabelů

Naše společnost nabízí kompletní provedení montáže a měření optických kabelů a mikrokabelů všech užívaných vlnových délek.

 • montáž optických vláken a mikrovláken svařováním
 • montáž optických vláken a mikrovláken mechanickým spojováním
 • měření metodou reflektometrickou
 • měření metodou transmisní
 • havarijní zásahy
 • dohled a údržba optických sítí

Realizované optické sítě :

Podíleli jsme se na komplexní montáži páteřní komunikační sítě pro Český Telecom, a.s.
Provádíme přeložky dálkových a místních optických kabelů.
Montáž rozvodů kabelové televize.
Montáže optických datových sítí.