Obchodní jméno : Michlovský – stavební s.r.o.
Právní forma : společnost s ručením omezeným
IČO : 27714080
DIČ : CZ 27714080
Sídlo : Salaš 99, 76351 Zlín

Představitelé společnosti :

Jednatel společnosti : Ing. Pavel Pospíšil
Jednatel společnosti : Pavel Hefka

Charakteristika společnosti :

Firma Michlovský – stavební s.r.o. vznikla 3.1.2007 vyčleněním z firmy Michlovský spol. s r.o. Do nové firmy se převedla divize výstavby inženýrských sítí a divize telekomunikací s veškerými závazky vyplývajícími z provedených prací ve firmě Michlovský spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb ve výstavbě inženýrských sítí, a to sítí telekomunikačních ( optických a metalických ), energetických, vodovodních, kanalizačních a plynovodních.

Dalším důležitým předmětem činnosti je provádění definitivních povrchů.

Taktéž provádíme na základě pověření společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vytýčení jejich telekomunikační sítě ve Zlínském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji pro potřeby stavebníků.

Pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. provádíme jako rámcový zhotovitel v Královéhradeckém a Pardubickém kraji výstavbu, údržbu, opravy, zřizování a zajišťování služeb veřejné komunikační sítě.


Organizace společnostiPředmět podnikání a výpis z OR

ISO a certifikáty

Ostatní dokumenty

Ostatní kontakty